Tvrdnja C

Kategorija: Uncategorised Objavljeno: Nedjelja, 22 Listopad 2017 Napisao/la Admin

Ako ste zaokružili C, imate stil AKTIVNOG (DEMOKRATSKOG) odgoja koji:

  • - omogućuje djeci da postupno postaju sve više odgovorna
  • - djeca demokratskih roditelja puno su samostalnija u izvršavanju obveza
  • - djeca demokratskih roditelja prilagodljiva su, socijalizirana, komunikativna, tolerantna, sa visokim stupnjem samopoštovanja.