Uncategorised

Tvrdnja B

Kategorija: Uncategorised
Objavljeno: Nedjelja, 22 Listopad 2017
Napisao/la Admin

Ako ste zaokružili B, imate POPUSTLJIV odgojni stil koji:

 

  • - ima za posljedicu često razmaženu djecu, naviknutu da sve bude "po njihovome"
  • - kod vašeg traženja korigiranja dječjeg ponašanja, u obitelji ili izvan nje, djeca postaju vrlo netolerantna
  • - dijete popustljivog roditelja naviklo je na život bez ograničenja, pa se teško pridržava određenih pravila
  • - dijete popustljivog roditelja ima ozbiljnih problema u socijalizaciji 

Tvrdnja A

Kategorija: Uncategorised
Objavljeno: Nedjelja, 22 Listopad 2017
Napisao/la Admin

Ako ste odabrali A, imate AUTOKRATSKI odgojni stil koji:

  • - dijete takvih roditelja rijetko uspijeva u životu
  • - dijete takvih roditelja odstupa od započetih aktivnosti čim naiđe na prepreku
  • - u doba adolescencije, dijete takvih roditelja postaje buntovnik koji krši društvene norme te se na taj način suprotstavlja autoritetu odraslih 

Tvrdnja C

Kategorija: Uncategorised
Objavljeno: Nedjelja, 22 Listopad 2017
Napisao/la Admin

Ako ste zaokružili C, imate stil AKTIVNOG (DEMOKRATSKOG) odgoja koji:

  • - omogućuje djeci da postupno postaju sve više odgovorna
  • - djeca demokratskih roditelja puno su samostalnija u izvršavanju obveza
  • - djeca demokratskih roditelja prilagodljiva su, socijalizirana, komunikativna, tolerantna, sa visokim stupnjem samopoštovanja.